Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o., w latach 2021-2023. Znak sprawy 13/AD/2020

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o., w latach 2021-2023..Znak sprawy 13/AD/2020 

 1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na usługi społeczne, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 138 g, zgodnie z zakresem określonym w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) prowadzone jest w drodze przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) na podstawie przepisów zawartych w art. 701 - 705.
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa objęta kodami CPV:

  64110000-0 - usługi pocztowe

  60000000-8 – usługi transportowe

 3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

  1. Zamówienie należy realizować, sukcesywnie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przez okres od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku.

  2. Miejsce wykonania zamówienia : Siedziba Zamawiającego.

 4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

  1. Zamówienie należy realizować, sukcesywnie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przez okres od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku.

  2. Miejsce wykonania zamówienia : Siedziba Zamawiającego.

 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: cena 100%

 6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie drugim ogłoszenia i złożone do dnia 30.12.2020 roku godz. 10:00 w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w następujący sposób:

  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. ,
  w latach 2021-2023”

  Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2020r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.

  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.12.2020.13.03.08_og_Ooszenie.pdf 2020-12-11 13:03:08 31,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.12.2020.13.03.42_instrukcja_dla_wykonawcy_(IDW).pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-11 13:03:42 138,8KB 27 razy
2 11.12.2020.13.03.50_Za_O__cznik_nr_1_do_IDW_-_szczegai_Oowy_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-11 13:03:50 105,5KB 6 razy
3 11.12.2020.13.04.35_Za_O__cznik_nr_2_do_IDW_formularz_cenowy-2.odt Po terminie otwarcia ofert 2020-12-11 13:04:35 24,3KB 5 razy
4 11.12.2020.13.05.36_Za_O__cznik_nr_3_do_IDW_oswiadczenie_o_potencjale_technicznym.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-12-11 13:05:36 16KB 6 razy
5 11.12.2020.13.05.53_Za_O__cznik_nr_4_do_IDW_-_formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-12-11 13:05:53 25,5KB 5 razy
6 11.12.2020.13.06.02_Za_O__cznik_nr_5_do_IDW_-_Wzair_umowy.odt Po terminie otwarcia ofert 2020-12-11 13:06:02 42,2KB 4 razy
7 11.12.2020.13.06.38_Za_O__cznik_nr_2_do_IDW_formularz_cenowy-2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-11 13:06:38 69,6KB 20 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.12.2020.10.49.32_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 10:49:32 970,7KB
2 18.12.2020.10.51.26_Za_O__cznik_nr_5_do_IDW_-_Wzair_umowy_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 10:51:26 129,7KB
3 18.12.2020.10.51.36_Za_O__cznik_nr_2_do_IDW_formularz_cenowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 10:51:36 68,5KB
4 18.12.2020.10.52.08_Za_O__cznik_nr_2_do_IDW_formularz_cenowy.odt Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 10:52:08 24,7KB
5 18.12.2020.10.56.39_zmiana_og_Ooszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 10:56:39 80,3KB
6 18.12.2020.10.59.13_instrukcja_dla_wykonawcy_(IDW)-2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 10:59:13 139,4KB
7 21.12.2020.11.41.36_Za_O__cznik_nr_5_do_IDW_-_Wzair_umowy_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-21 11:41:36 148,7KB
8 21.12.2020.11.41.52_odpowiedzi_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-21 11:41:52 456,8KB
Udzielenie zamówienia
1 18.01.2021.10.43.38_2021_01_18_10_28_10.pdf 2021-01-18 10:43:38 204,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dziuba 11-12-2020 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dziuba 11-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Dziuba 18-01-2021 10:43